Pánevní dno

Časopis Umění fyzioterapie č. 3
Časopis Umění fyzioterapie č. 3
Celistvý pohled na problematiku svalů pánevního dna a vybrané urogynekologické diagnózy. Teorie a praktické zkušenosti z gynekologické fyzioterapie, urogynekologie a psychogynekologie.
Informace pro knihovny:
o předplatné pište prosím na email:
predplatne@umeni-fyzioterapie.cz
190s DPH, skladem
Editorial

V životě každé ženy i muže je při jeho každodenní činnosti spousta věcí "tabu". Ať už je to inkontinence, neplodnost, sexuální problémy, pánevní bolesti atd. - máme obavy o nich mluvit nahlas. My fyzioterapeuti jsme mnohdy jedinými zdravotníky medicíny, ke kterým pacienti získají (nejen díky času stráveného s námi v soukromí) patřičnou důvěru a svěří se nám, co všechno se skrývá za jejich potížemi. Některá z těchto tabu jsme se pokusili otevřít v třetím čísle časopisu Umění fyzioterapie, v tématu problematiky pánevního dna, kdy přinášíme novou řadu poznatků z oblasti rehabilitační gynekologie. Terapeuti pracující se ženami či muži, kteří na fyzioterapii přicházejí s potížemi vycházejícími z dysfunkce na úrovni pánevního dna, poukazují na nutnost komunikace a spolupráce s dalšími specializovanými zdravotníky. Oslovili jsme proto odborníky z oblasti urogynekologie, gynelogické fyzioterapie, psychogynekologie a přinášíme inspiraci v podobě léčebných metod spojených s terapií pánevního dna využívaných ve světě.

Významní odborníci z praxe tak sepsali autentické odborné články a tímto se na medicínské rovině poprvé setkáváme s uceleným přehledem problematiky pánevního dna otevírajícím cestu k tolik potřebné mezioborové spolupráci. Úvodní článek Doc. Otčenáška nás podrobně a přehledně seznamuje s tématem urogynekologie pro potřeby fyzioterapie. Na něj navazuje Mgr. Havlíčková zaměřující se na fyzioterapii urogynekologických potíží, mimo jiné také z pohledu vývojové kineziologie. Velmi podrobně a poctivě zaznamenala obohacující poznatky z mnoha úhlů pohledu gynekologické fyzioterapie PhDr. Prokešová. O tom, jak se mění ve světě nových poznatků metoda Ludmily Mojžíšové, píše lektorka této metody - fyzioterapeutka Bc. Bezvodová. MUDr. Skalka popisuje své cenné zkušenosti z pohledu rehabilitačního lékaře. Velmi si také vážíme rozhovoru s MUDr. Máslovou, ve kterém rozebíráme problematiku psychogynekologie a konkrétněji zachycujeme vliv psychického rozložení na plodnost ženy. Ve světě je terapie pánevního dna nejvíce spojována s metodami jako je "Cantienica" a "Hormonální jógová terapie". Zkontaktovali jsme přímo zakladatelky těchto technik - Benitu Cantieni a Dinah Rodrigues, které nám skrze své žáky posílají poselství své práce. Nenechali jsme si také ujít pojetí Alexandrovy a Feldenkraisovy metody ve vztahu k prohloubení a zlepšení kvality vnímání (nejen v oblasti pánve). Světově uznávaní lektoři Elaine Belle a Joseph Stoller tak se svými praktickými poznatky poukazují na klíčovou roli vnímání pánevního dna v každodenním životě i případné terapii.

Všem autorkám a autorům, kteří se na tvorbě tohoto čísla podíleli, velice děkuji. Předání jejich klinických zkušeností přispívá k ucelené péči o klienty v naších praxích.

Mgr. Marika Bajerová

Obsah čísla
Urogynekologie v přehledu pro fyzioterapeuty
Doc. MUDr. Michal Otčenášek
Fyzioterapie u dysfunkcí pánevního dna
Mgr. Havlíčková Michaela
Aktuální trendy v konzervativní léčbě pánevního dna z pohledu fyzioterapie
PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D.
Jak se vyvíjí metoda Ludmily Mojžíšové?
Bc. Vlasta Bezvodová
Pánevní dno postavené na nohy
MUDr. Pavol Skalka
Rozhovor s MUDr. Helenou Máslovou – Psychogynekologie
MUDr. Helena Máslová
Alexandrova technika a pánev
Elaine Belle, B.A.
Cantienica® – Cvičební metoda pro tvarování postavy a správné držení těla
Jan Koch
Pánevní dno není pánevní dno: pohled z hlediska Čchi-kungu a Feldenkraisovy® metody
Joseph Stoller
Hormonální jógová terapie pro ženy podle Dinah Rodrigues©
Bc. Adéla Asteria Bavlšíková
Vydali jsme
Všechna čísla
CoversCoversCoversCoversCovers
Sledujte nás
umění fyzioterapie ®
Covers
kontakt
Umění fyzioterapie

objednavky@umeni-fyzioterapie.cz
Místecká 256, Příbor 742 58
IČO: 75531437
DIČ: CZ8356115240
O časopise
technická specifikace
80 barevných stran
křídový papír, lepená vazba

MK ČR E 22406, ISSN 2464-6784

periodicita: 2x ročně

Informace pro knihovny
O předplatné prosím pište na email
predplatne@umeni-fyzioterapie.cz
Seznam knihoven (.pdf)
vlastnících výtisky časopisu Umění fyzioterapie®


Inzerce na webu
Ceník a rozměry inzerce - web (.pdf)
Ceník a rozměry inzerce - časopis UmFyz (.pdf)
Internetové obchody a www stránky: BINARGON.cz
Zpracování dat
Schovat
Můj účet
Osobní nastaveníOdhlášení