Vliv životního stylu na poruchy plodnosti a možnosti řešení

Je neplodnost nemoc, mediálně vytvořený celospolečenský problém, nebo jen důsledek životního rytmu a stylu posledních 20-25 let?

Je možné, že v každé kategorii najdeme reálnou možnou příčinu poruchy plodnosti. Patřím do generace tzv. "Husákových dětí" a naší obavou bylo, abychom neotěhotněly dříve než dostudujeme školu. Běžně se rodilo v 18-19 letech a já jsem ve svých 23 letech patřila v porodnici mezi starší prvorodičky. Řada z nás otěhotněla bez problému, a to i během studia, získala diplom a měla zdravé děti. Samozřejmě bylo náročnější studovat s dítětem; nicméně si myslím, že mnohem bolestivější a těžší je chodit několik let po centrech asistované reprodukce od jednoho neúspěšného cyklu k druhému, nebo si brát půjčky na zaplacení pojišťovnou nehrazených cyklů.

Ano, toto je doba současná. Ženy se bojí, že neotěhotní. Přicházejí ke gynekologovi s tím, že se s partnerem dohodli na miminku, a proto chtějí vědět, co je pro to potřeba udělat. Běžný obraz dnešní praxe gynekologů.

Co má tedy vliv na tak významný nárůst poruch plodnosti – neschopnost počít a donosit dítě?

1. Po roce 1989 došlo v rámci Evropy a samozřejmě i u nás k významným celospolečenským změnám, které postupně vedly ke zcela jinému životnímu stylu, rytmu, možnostem cestování a studia, setkávání se s jinými kulturami, změnám životních hodnot. Následkem tohoto došlo k cílenému odkládání gravidity na pozdější, méně fertilní dobu (vrchol fertility u žen se udává mezi 18-26 rokem a poté se snižuje). Bohužel s přibývajícím věkem přibývá také chorob, a to jak u žen, tak u mužů. Tyto choroby se jistou měrou podílejí na snížení možnosti otěhotnění nebo oplodnění:

Hypertenze
Endometrióza
Polycystická ovaria
Myomy
Vertebrogenní obtíže
Hyperlipidemie
Ischemická choroba srdeční
Vředová choroba žaludku
Diabetes mellitus 2. typu
Onkologická onemocnění

2. Další vymožeností moderní společnosti je hormonální antikoncepce (HAK). Úžasná záležitost, pokud je správně a vhodně používána a ne zneužívána. Má svá pozitiva, ale i negativa. Jedním z nich je i dlouhodobé užívání HAK (10-15 let kontinuálně od 15 let), což může samozřejmě být jednou z příčin dočasné neplodnosti. Někdy je antikoncepce nasazována již ve 12 letech kvůli akné, takže doba umělého hormonálního řízení organismu se ještě prodlužuje.

3. Stres a rychlý životní styl
S novou dobou přibylo technických vymožeností, pracovních možností, zvýšila se promiskuita a snížila partnerská odpovědnost. Ne, že by v dobách předchozích nebyla promiskuita a rozvodovost, ale současný nárůst je evidentní. Vede to k tomu, že ženy kolem 35 let stále nemají vhodného partnera k početí dítěte a jsou v urputné snaze hledání otce svého potomka. Což už samo o sobě stres přináší. Muži se snaží dosáhnout úspěšné kariéry, vydělat spousty peněz. Avšak zdraví jde stranou. Pracovní vytíženost je obrovská, snaha uspět – pracovně, společensky, lidsky – je vyčerpávající u mužů i u žen. Tím dochází k napětí v oblasti nervového systému, které se přenáší na svalový aparát a orgány těla. Následným dlouhodobým působením stresových hormonů dochází ke změnám funkce určitých svalů, orgánových skupin apod. Přináší to s sebou i změny chování žen a mužů.

4. Nadváha a obezita + 5. nedostatek přirozeného a odpovídajícího pohybu
V souvislosti s pracovním vytížením a tempem dochází k omezení pohybu v běžném pracovním dni. Přesunujeme se automobily, metrem, tramvajemi, sedíme mnoho hodin denně v práci, doma, v kavárně. Aktivní přirozený pohyb se z běžného dne vytrácí.To má samozřejmě vliv na svalovou a kosterní soustavu a společně s nevhodným stravováním s vysokým obsahem kalorií (během dne je pohybem nevydáme) na nárůst tělesné hmotnosti, potažmo vznik obezity. Obezita a "chatrný" pohybový aparát je jistým rizikovým faktorem pro početí i udržení těhotenství.


K nejčastějším potížím v oblasti pohybového aparátu patří:
Vadné držení těla
Oslabení svalového korzetu/asymetrie břišního lisu
Funkční poruchy
Chronické přetěžování – statické, funkční, posturální, profesní
Viscerovertebrální poruchy
Poúrazové poruchy
Rotace pánve
SI blokády
Hypertonus pánevního dna

6. Kouření, drogy, nadměrná konzumace alkoholu
Vliv těchto zlozvyků má samozřejmě prokazatelný negativní vliv na naše zdraví a tím spíše na zdraví vajíčka a spermie.

7. Vyléčená onkologická onemocnění v dětském věku
V současné době dokáže moderní medicína vyléčit řadu onkologických onemocnění, která se projeví v dětském věku. Bohužel následkem může být v dospělosti právě neschopnost otěhotnět.

8. Genetické a imunologické příčiny
V posledních letech se navýšil počet žen podstupujících tato vyšetření.

9. Příčiny gynekologické a urologické

Vzhledem k tomu, že příčin poruch plodnosti je mnoho, tak ani řešení nemůže být jednosměrné. Je zapotřebí, aby byl přístup celostní – komplexní.

S kolegy jsme zvyklí pracovat komplexním způsobem více jak 20 let, a když se fenomén "neplodnosti" začal vyskytovat v našich ordinacích stále častěji, vytvořili jsme metodiku komplexního přístupu právě k této problematice. Naše pracoviště (jako NZZ) vzniklo jako mezičlánek mezi gynekologickými ordinacemi a centry asistované reprodukce (CAR). Náš tým je tvořen lékaři, fyzioterapeutkou, lymfoterapeutkou, terapeutkami – cvičitelkami a psychoterapeutickým týmem. Jako odborné poradce využíváme odborníky z oblasti gynekologie, urologie, rehabilitace a psychosomatiky. 

Náš praktický komplexní přístup k řešení poruch plodnosti – týmová práce:

- detoxikace organismu
- úprava stravovacího stylu a režimu
- podpora pomocí přírodních prostředků (vhodná realimentace minerálová, vitamínová, další bioaktivní látky)
- úprava lymfatického systému
- optimalizace váhy
- nastavení vhodného a adekvátního pohybového režimu
- fyzioterapie-úprava vertebroviscerálních poruch a vadných pohybových stereotypů (Vojtův princip, Mojžíšová, McKenzie, spirální dynamika...)
- cvičení pánevního dna, hormonální jóga, cvičení 5T
- psychosomatický náhled – práce s rodinným systémem, konstelační techniky, akupunktura, akupresura, práce s energetickým systémem těla, shiatsu
- psychoterapie
- fyzikální terapie (pulzní infračervené světlo, magnetoterapie, uhličité koupele, vířivka atp.)
Vše je vždy individuálně "ušito" na míru dle zjištěných možných příčin a obtíží. Základem úspěchu je důvěra, bezpečí a komunikace v týmu a s klienty. Řešení poruch plodnosti je téma velmi intimní, a proto je pro nás důvěra a bezpečí pro klienty  tou nejvyšší prioritou. A to zejména proto, že se často řeší i ty nejniternější záležitosti.

V oblasti psychosomatiky se řeší:

 • Vědomá a podvědomá traumata v individuální časové ose
 • Somatizace psychických obtíží
 • Identifikace osobních témat v gynekologických onemocněních
 • Somatizace partnerských konfliktů
 • Manipulace okolí či manipulace okolím s následnou somatizací

Psychoterapie:

 • Otěhotnění versus non otěhotnění
 • Motivace
 • Práce ve vědomé úrovni
 • Zpracování identifikovaných osobních traumat a témat na vědomé úrovni (zejména sekundární emoce)

Nadstavbové postupy:

 • Práce s myslí (primární emoce a jejich projekce)
 • Rozšíření k postupům užívaných v psychosomatice a psychoterapii
 • Práce se skrytými konflikty a problémy (podvědomí/tělo)
 • Identifikace a práce se skrytými motivacemi či překážkami k početí, donošení   plodu a porodu 
 • Práce s rodinným/partnerským systémem
 • Identifikace a odstranění překážek v rodinném či partnerském systému
 • Znásilnění, incest, domácí násilí
 • Práce se společenským tlakem a očekávání
 • Identifikace obtíží v této sféře
 • Korekce

Důležitým prvkem celého komplexu je podpora ženství a plodnosti:

 • Citový život/rozum
 • Intuice/jemnost
 • Vztah k mateřství
 • City/sdílení
 • Naplňování potřeb
 • Vztah k tělu a jeho vnímání
 • Menstruační cyklus
 • Sexualita

Naším unikátem je práce s muži, vede ji zkušený lékař a psychoterapeut.

Diagnostika a terapie zaměřená na muže:

- diagnostika a terapie biologických příčin mužské sterility ve spolupráci s urologem/sexuologem
- práce s mužem na oblastech důležitých pro partnerku k početí
- práce s mužem na tématech potřebných pro muže pro oplodnění partnerky
- práce s mužem na tématech spojených s poruchou plodnosti/infertility partnerky

Máme zkušenosti s ženami, které:

- se chystají otěhotnět přirozenou cestou a chtějí svůj organismus na graviditu připravit
- opakovaně potratily
- nemenstruují a odmítají hormonální řešení tohoto problému
- neovulují
- absolvovaly několik neúspěšných cyklů v CAR a chtějí podpořit své snažení jinak
- mají poslední hrazený cyklus v CAR a chtějí zvýšit svoji úspěšnost
- mají např. neprůchodnost vejcovodů či jiný fyzický problém a chtějí podpořit svůj organismus před zahájením cyklů v IVF centrum a zvýšit tak úspěšnost uhnízdění embrya
- první dítko již mají a nemohou otěhotnět podruhé

Celá problematika je nejednoduchá. Vzhledem k množství možných příčin, které se mohou spolupodílet na poruše otěhotnění, schopnosti početí či donošení dítěte, je z našeho pohledu nutno brát v potaz a pracovat na více úrovních a ve více směrech. Ideální je, aby výsledky z jednotlivých oblastí terapií či vyšetření byly vyhodnocovány na jednom pracovišti. Z důvodu možnosti náhledu na vývoj a rozvoj v té které oblasti a nastavení dalších technik, zachování kontinuity. Ukazujeme ženám, mužům, párům možnou cestu, jak s tělem a duší pracovat, aby je to dovedlo k tomu, co oni opravdu chtějí. Nastavujeme jim zrcadlo. Úspěchem pro nás je samozřejmě porod zdravého miminka, ale i rozhodnutí ženy, že mateřství není její cesta a že jejím "dítětem" je např. její podnikání.

Naše motto: U nás jste vítáni!

MUDr. Jana Všetičková

Lékařka-terapeutka zabývající se přírodní medicínou, zdravým životním stylem, komplexním psychosomatickým přístupem k hubnutí, neplodnosti i k chronickým potížím. Působí na Centru podpory plodnosti v Liberci.

CoversCoversCoversCoversCovers
Sledujte nás
umění fyzioterapie ®
Covers
kontakt
Umění fyzioterapie

objednavky@umeni-fyzioterapie.cz
Místecká 256, Příbor 742 58
IČO: 75531437
DIČ: CZ8356115240
O časopise
technická specifikace
80 barevných stran
křídový papír, lepená vazba

MK ČR E 22406, ISSN 2464-6784

periodicita: 2x ročně

Informace pro knihovny
O předplatné prosím pište na email
predplatne@umeni-fyzioterapie.cz
Seznam knihoven (.pdf)
vlastnících výtisky časopisu Umění fyzioterapie®


Inzerce na webu
Ceník a rozměry inzerce - web (.pdf)
Ceník a rozměry inzerce - časopis UmFyz (.pdf)
Tvorbu webové stránky zajistil BINARGON.cz
Můj účet
Osobní nastaveníOdhlášení