Autorská práva

Ochrana autorských práv

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu nás či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatně či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Postup při porušení autorských práv

Při porušení autorského práva budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jako držitel autorských práv máme právo vyzvat rušitele, aby se zdržel zásahů do našich práv, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu. Ve složitějších případech bude přistoupeno k dodržení práva právnickou cestou. Dále máme nárok na vydání bezdůvodného obohacení ve výši dvojnásobku obvyklé autorské odměny, ale také postih správněprávní či trestněprávní.

Ochranná známka

Název Umění fyzioterapie® je ochrannou známkou zapsanou do rejstříku ochranných známek, vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví. Zapsaná ochranná známka brání jiným subjektům, aby uváděly na trh výrobky či služby pod stejným označením, dále chrání tyto výrobky či služby před zneužitím nebo zlehčováním, a usnadňuje spotřebitelům snadnější orientaci mezi podobnými výrobky, službami.

CoversCoversCoversCoversCovers
Sledujte nás
umění fyzioterapie ®
Covers
kontakt
Umění fyzioterapie

objednavky@umeni-fyzioterapie.cz
Místecká 256, Příbor 742 58
IČO: 75531437
DIČ: CZ8356115240
O časopise
technická specifikace
80 barevných stran
křídový papír, lepená vazba

MK ČR E 22406, ISSN 2464-6784

periodicita: 2x ročně

Informace pro knihovny
O předplatné prosím pište na email
predplatne@umeni-fyzioterapie.cz
Seznam knihoven (.pdf)
vlastnících výtisky časopisu Umění fyzioterapie®


Inzerce na webu
Ceník a rozměry inzerce - web (.pdf)
Ceník a rozměry inzerce - časopis UmFyz (.pdf)
Tvorba a pronájem eshopů BINARGON.cz
Můj účet
Osobní nastaveníOdhlášení