Reklamační řád

firmy
Umění fyzioterapie®, Mgr. Marika Bajerová
se sídlem Místecká 256, 742 58  Příbor
identifikační číslo: 75531437

pro prodej zboží (časopisu) prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.umeni-fyzioterapie.cz
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 odst. i) občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů.
Zadat reklamaci z důvodu nedoručení nebo nekompletnosti konkrétního čísla (chybění stránek) lze odesláním e-mailu na inzerce@umeni-fyzioterapie.cz.
Reklamace plnění poskytovaného Umění fyzioterapie® musí být podána v písemně formě osobně na provozovně Umění fyzioterapie®, Mgr. Marika Bajerová nebo písemně na adresu firmy – Příbor, Místecká 256, PSČ: 742 58 popř. elektronicky na výše uvedený e-mail. Doporučujeme, aby klient vhodným způsobem doložil existenci a obsah smluvního vztahu (např. poskytnutím potvrzení, atd.).
Umění fyzioterapie®, Mgr. Marika Bajerová rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů.

Způsob vrácení časopisu
Zakoupený časopis se nevrací a nevyměňuje, není-li výše uvedeno jinak. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení časopisu nebude časopis nahrazován novým a klientovi nebude poskytnuta náhrada.

Způsob vrácení peněžních prostředků
Peněžní prostředky musí být vráceny vždy na platební metodu, ze které bylo na objednávku placeno.
Jestliže při procesu nákupu časopisu došlo k odepsání sumy za nákup z účtu zákazníka, ale časopis nebyl poštou doručen, ani nebylo zasláno potvrzení na zadaný e-mail, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí uplatňuje zákazník v bance, která vystavila platební kartu, prostřednictvím které platba proběhla. Umění fyzioterapie®, Mgr. Marika Bajerová tyto reklamace neřeší.

 

CoversCoversCoversCoversCovers
Sledujte nás
umění fyzioterapie ®
Covers
kontakt
Umění fyzioterapie

objednavky@umeni-fyzioterapie.cz
Místecká 256, Příbor 742 58
IČO: 75531437
DIČ: CZ8356115240
O časopise
technická specifikace
80 barevných stran
křídový papír, lepená vazba

MK ČR E 22406, ISSN 2464-6784

periodicita: 2x ročně

Informace pro knihovny
O předplatné prosím pište na email
predplatne@umeni-fyzioterapie.cz
Seznam knihoven (.pdf)
vlastnících výtisky časopisu Umění fyzioterapie®


Inzerce na webu
Ceník a rozměry inzerce - web (.pdf)
Ceník a rozměry inzerce - časopis UmFyz (.pdf)
Tvorba a pronájem eshopů BINARGON.cz
Můj účet
Osobní nastaveníOdhlášení