O časopise

Časopis Umění fyzioterapie® je odborný časopis určený primárně pro fyzioterapii a ostatní lékařské i nelékařské obory. Inspirací může být všem zájemcům o zkušenosti, názory a poznatky získané z vlastní praxe autorů. 
Jednotlivá čísla jsou vždy zvolena monotématicky a jsou oslovováni významní autoři ze světa medicíny z České republiky a ze zahraničí, kteří se dané problematice intenzivně věnují. Cílem je podat celistvý pohled na aktuální řešenou problematiku, a tím umožnit její mezioborové propojení. Autoři se snaží ve svých článcích co nejpraktičtěji zachytit postupy své práce, což doprovází jasná profesionální fotodokumentace. Formou rozhovorů se setkáváme s předními odborníky a čtenáře blíže seznamujeme s aktuálním děním. Časopis Umění fyzioterapie se tak stává cenným a uceleným zdrojem potřebných informací.
Editoriály jsou k přečtení u všech čísel, kde také naleznete představení autorů. 
 
Časopis Umění fyzioterapie vychází pouze v tištěné podobě v rozsahu 80 stran a to dvakrát ročně - v březnu a v říjnu. Čísla se dají zakoupit zde na eshopu nebo v kamenných prodejnách. Pro zájemce je zřízeno předplatné.
 
Souběžně s tištěným časopisem Umění fyzioterapie probíhá pro obohacení čtenáře v elektronické verzi sekce "Blog", kde najdete články, které nejsou součástí tištěné verze časopisu (ale váží se k zvolenému tématu). Součástí jsou také rozhovory se zajímavými hosty - odborníky nejen ze světa rehabilitační medicíny. 
 
Je nám potěšením pozorovat nárůst čtenářů našeho časopisu, kteří kladně hodnotí celkovou výstupní hodnotu časopisu pro praxi - obohacení a inspiraci s mezioborovým zaměřením.
 
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na další práci,
 
Vaše redakce UmFyz

Vydali jsme
Všechna čísla
CoversCoversCoversCoversCovers
Sledujte nás
umění fyzioterapie ®
Covers
kontakt
Umění fyzioterapie

objednavky@umeni-fyzioterapie.cz
Místecká 256, Příbor 742 58
IČO: 75531437
DIČ: CZ8356115240
O časopise
technická specifikace
80 barevných stran
křídový papír, lepená vazba

MK ČR E 22406, ISSN 2464-6784

periodicita: 2x ročně

Informace pro knihovny
O předplatné prosím pište na email
predplatne@umeni-fyzioterapie.cz
Seznam knihoven (.pdf)
vlastnících výtisky časopisu Umění fyzioterapie®


Inzerce na webu
Ceník a rozměry inzerce - web (.pdf)
Ceník a rozměry inzerce - časopis UmFyz (.pdf)
WWW stránky dodal BINARGON.cz
Můj účet
Osobní nastaveníOdhlášení