Asociace studentů fyzioterapie ASF - představení

Asociace studentů fyzioterapie (ASF) je studentský spolek sdružující studenty fyzioterapie v České republice. Cílem našeho spolku je zvýšit kvalitu studia fyzioterapie, prosazovat zájmy i potřeby studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie i mezi veřejností. Za tímto účelem spolek dlouhodobě usiluje a bude dále usilovat o navázání  vztahů se vzdělávacími a zdravotnickými institucemi v České republice i v zahraničí. Budeme se zasazovat o přípravu zahraničních stáží pro studenty a také udržovat kontakty se spřátelenými studentskými organizacemi v zahraničí. V neposlední řadě budeme připravovat akce vzdělávací, kulturní a dobročinné v průběhu celého roku, které umožní aktivním studentům možnost vzdělávat se nad rámec studia.


Více viz www.asfcr.cz

CoversCoversCoversCoversCovers
Sledujte nás
umění fyzioterapie ®
Covers
kontakt
Umění fyzioterapie

objednavky@umeni-fyzioterapie.cz
Místecká 256, Příbor 742 58
IČO: 75531437
DIČ: CZ8356115240
O časopise
technická specifikace
80 barevných stran
křídový papír, lepená vazba

MK ČR E 22406, ISSN 2464-6784

periodicita: 2x ročně

Informace pro knihovny
O předplatné prosím pište na email
predplatne@umeni-fyzioterapie.cz
Seznam knihoven (.pdf)
vlastnících výtisky časopisu Umění fyzioterapie®


Inzerce na webu
Ceník a rozměry inzerce - web (.pdf)
Ceník a rozměry inzerce - časopis UmFyz (.pdf)
Tvorbu webové stránky zajistil BINARGON.cz
Můj účet
Osobní nastaveníOdhlášení