Identifikace provozovatele

1. Identifikace provozovatele internetového portálu
Umění fyzioterapie®, Mgr. Marika Bajerová
Místecká 256
742 58  Příbor
IČ: 75531437
DIČ: CZ8356115240

2. Nabízené zboží nebo služby
Umění fyzioterapie®, Mgr. Marika Bajerová je oprávněno k prodeji časopisu na základě živnostenského oprávnění vydaného Městským živnostenským úřadem v Kopřivnici, č.j. 1751/2010/OSČ&40977/2010/PF.

3. Cena a měna
Cena časopisu je vyjádřena v českých korunách. Umění fyzioterapie®, Mgr. Marika Bajerová je plátcem DPH.

4. Obchodní podmínky
Viz Obchodní podmínky

5. Reklamace, storna a vrácení peněžních prostředků
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 odst. i) občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů.
Zadat reklamaci z důvodu nedoručení nebo nekompletnosti konkrétního čísla lze odesláním e-mailu na inzerce@umeni-fyzioterapie.cz.
Reklamace plnění poskytovaného Umění fyzioterapie® musí být podána v písemně formě osobně na provozovně Umění fyzioterapie®, Mgr. Marika Bajerová nebo písemně na adresu firmy – Příbor, Místecká 256, PSČ: 742 58 popř. elektronicky na výše uvedený e-mail. Doporučujeme, aby klient vhodným způsobem doložil existenci a obsah smluvního vztahu (např. poskytnutím potvrzení, atd.).
Umění fyzioterapie®, Mgr. Marika Bajerová rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů.

Způsob vrácení časopisu
Zakoupený časopis se nevrací a nevyměňuje, není-li výše uvedeno jinak. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení časopisu nebude časopis nahrazován novým a klientovi nebude poskytnuta náhrada.

Způsob vrácení peněžních prostředků
Peněžní prostředky musí být vráceny vždy na platební metodu, ze které bylo na objednávku placeno.
Jestliže při procesu nákupu časopisu došlo k odepsání sumy za nákup z účtu zákazníka, ale časopis nebyl poštou doručen, ani nebylo zasláno potvrzení na zadaný e-mail, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí uplatňuje zákazník v bance, která vystavila platební kartu, prostřednictvím které platba proběhla.  Umění fyzioterapie®, Mgr. Marika Bajerová tyto reklamace neřeší.

6. Způsob doručení zboží – podmínky prodeje
Časopis „Umění fyzioterapie“ lze zakoupit na webových stránkách www.umeni-fyzioterapie.cz.
Smlouva o koupi časopisu přes internet je uzavřena kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“, poté co zákazník odsouhlasí, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami a Informacemi o zpracování osobních údajů. Zákazník si při koupí časopisu přes internet zvolí, zda cenu časopisu uhradí online platební kartou nebo bankovním převodem. Obě platební metody zajišťuje na základě smluvního vztahu s Umění fyzioterapie®, Mgr. Marika Bajerová obchodní společnost GOPAY s.r.o., IČ: 26046768.

CoversCoversCoversCoversCovers
Sledujte nás
umění fyzioterapie ®
Covers
kontakt
Umění fyzioterapie

objednavky@umeni-fyzioterapie.cz
Místecká 256, Příbor 742 58
IČO: 75531437
DIČ: CZ8356115240
O časopise
technická specifikace
80 barevných stran
křídový papír, lepená vazba

MK ČR E 22406, ISSN 2464-6784

periodicita: 2x ročně

Informace pro knihovny
O předplatné prosím pište na email
predplatne@umeni-fyzioterapie.cz
Seznam knihoven (.pdf)
vlastnících výtisky časopisu Umění fyzioterapie®


Inzerce na webu
Ceník a rozměry inzerce - web (.pdf)
Ceník a rozměry inzerce - časopis UmFyz (.pdf)
Tvorba a pronájem eshopů BINARGON.cz
Můj účet
Osobní nastaveníOdhlášení