Identifikace provozovatele

1. Identifikace provozovatele internetového portálu

Umění fyzioterapie®, Mgr. Marika Bajerová
Místecká 256
742 58  Příbor
IČ: 75531437
DIČ: CZ8356115240

 

2. Nabízené zboží nebo služby

Umění fyzioterapie®, Mgr. Marika Bajerová je oprávněno k prodeji časopisu na základě živnostenského oprávnění vydaného Městským živnostenským úřadem v Kopřivnici, č.j. 1751/2010/OSČ&40977/2010/PF.

 

3. Cena a měna

Cena časopisu je vyjádřena v českých korunách. Umění fyzioterapie®, Mgr. Marika Bajerová je plátcem DPH.

 

4. Obchodní podmínky

Viz Obchodní podmínky

 

5. Reklamace, storna a vrácení peněžních prostředků

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 odst. i) občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů.

Zadat reklamaci z důvodu nedoručení nebo nekompletnosti konkrétního čísla lze odesláním e-mailu na inzerce@umeni-fyzioterapie.cz.

Reklamace plnění poskytovaného Umění fyzioterapie® musí být podána v písemně formě osobně na provozovně Umění fyzioterapie®, Mgr. Marika Bajerová nebo písemně na adresu firmy – Příbor, Místecká 256, PSČ: 742 58 popř. elektronicky na výše uvedený e-mail. Doporučujeme, aby klient vhodným způsobem doložil existenci a obsah smluvního vztahu (např. poskytnutím potvrzení, atd.).

Umění fyzioterapie®, Mgr. Marika Bajerová rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů.

Způsob vrácení časopisu

Zakoupený časopis se nevrací a nevyměňuje, není-li výše uvedeno jinak. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení časopisu nebude časopis nahrazován novým a klientovi nebude poskytnuta náhrada.

Způsob vrácení peněžních prostředků

Peněžní prostředky musí být vráceny vždy na platební metodu, ze které bylo na objednávku placeno.

Jestliže při procesu nákupu časopisu došlo k odepsání sumy za nákup z účtu zákazníka, ale časopis nebyl poštou doručen, ani nebylo zasláno potvrzení na zadaný e-mail, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí uplatňuje zákazník v bance, která vystavila platební kartu, prostřednictvím které platba proběhla.  Umění fyzioterapie®, Mgr. Marika Bajerová tyto reklamace neřeší.

 

6. Způsob doručení zboží – podmínky prodeje

Časopis „Umění fyzioterapie“ lze zakoupit na webových stránkách www.umeni-fyzioterapie.cz.

Smlouva o koupi časopisu přes internet je uzavřena kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“, poté co zákazník odsouhlasí, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami a prohlásí, že souhlasí se zpracováním osobních údajů. Zákazník si při koupí časopisu přes internet zvolí, zda cenu časopisu uhradí online platební kartou nebo bankovním převodem. Obě platební metody zajišťuje na základě smluvního vztahu s Umění fyzioterapie®, Mgr. Marika Bajerová obchodní společnost GOPAY s.r.o., IČ: 26046768.

 

7. Informace o ochraně osobních údajů

Umění fyzioterapie®, Mgr. Marika Bajerová v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOU“), zpracovává osobní údaje klientů, kteří poskytli tyto údaje při registraci a koupi časopisu v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty (e-mail), telefonní číslo pro účely plnění smlouvy, jejíž stranou jsou klienti, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh klienta. Osobní údaje jsou zpracovávány bez souhlasu subjektu dle § 5 odst. 2 písm. b) ZOOU. 

Správcem i zpracovatelem osobních údajů je Umění fyzioterapie®, Mgr. Marika Bajerová. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě. Nebudou žádní jiní příjemci osobních údajů zpracovávaných Umění fyzioterapie®, Mgr. Marika Bajerová. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Umění fyzioterapie®, Mgr. Marika Bajerová tímto klienty informuje o jejich právu k přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 ZOOU, zejména zjistí-li nebo domnívá-li se klient, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení; požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

CoversCoversCoversCoversCovers
Sledujte nás
umění fyzioterapie ®
Covers
kontakt
Umění fyzioterapie

objednavky@umeni-fyzioterapie.cz
Místecká 256, Příbor 742 58
IČO: 75531437
DIČ: CZ8356115240
O časopise
technická specifikace
80 barevných stran
křídový papír, lepená vazba

MK ČR E 22406, ISSN 2464-6784

periodicita: 2x ročně

Informace pro knihovny
O předplatné prosím pište na email
predplatne@umeni-fyzioterapie.cz
Seznam knihoven (.pdf)
vlastnících výtisky časopisu Umění fyzioterapie®
Tvorba a pronájem eshopů BINARGON.cz
Můj účet
Osobní nastaveníOdhlášení