Dýchání

Časopis Umění fyzioterapie č. 4
Časopis Umění fyzioterapie č. 4
Celistvý pohled na problematiku dýchání. Teorie a praktické zkušenosti z fyzioterapie, respirační fyzioterapie, neurologie, psychiatrie a jógy.
Informace pro knihovny:
o předplatné pište prosím na email:
predplatne@umeni-fyzioterapie.cz
290s DPH, skladem
Editorial

Dýchání je první a poslední akt života, na němž závisí naše bytí - kvalitní dýchání je předpoklad pro spokojené žití a je obrazem rovnováhy. Ať už dýcháme nádherně čistý vzduch vysokých hor nebo vzduch velkoměsta, náš dech harje zásadní roli v tom, jaký prožíváme život. Dech, i náš postoj k němu, je velmi důležitý. Dech může být různý, během dne se mění - může být hluboký a silný, jemný a téměř neznatelný, rychlý nebo pomalý... Ať už dech, jeden z nejvzácnějších darů, vypadá jakkoli, měli bychom jej náležitě ocenit. Dech je přeci sám život - když svůj dech vnímáme, dozvídáme se, jaký život skutečně žijeme. 

O umění správného dýchání pojednává současné 4. číslo časopisu Umění fyzioterapie. Příprava tohoto čísla byla právě taková jako samotné dýchání. Dobrodružství se zrozením nového čísla nám přineslo mnohá obohacení. Z občasného zadýchání jsme dosáhli harmonie a ve výsledku toto nové číslo klidně, snadno a lehce dýchá, za což všem zúčastněným velice děkujeme. Téma dýchání otevírá Bc. Clara Lewitová, který svým Dechem inspiruje a pomáhá nám uvědomit si hlubší souvislosti v celku. Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. tvůrkyně respirační fyzioterapie, pro nás sepsala dva přehledové články, v nichž čtenáře podrobně seznamuje s terapií dětí a dále poukazuje na přesah tohoto odvětví našeho oboru. Respirační fyzioterapii obohacuje svými poznatky také Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D., která ve svém článku popisuje, jak dýchací svaly trénovat při léčbě dýchacích poruch. Prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc. popsal ze svého odborného pohledu velmi cenné, ale málo probádané téma - vztah autonomního nervového systému k dýchání. O své zkušenosti z terapie kriticky nemocných pacientů se podělila Mgr. Petra Bastlová, Ph.D. a poukázala, jak důležitou roli u pacientů se selháváním životních funkcí fyzioterapeut hraje. Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D. do svého článku vnesla praktický pohled respirační fyzioterapie při léčbě pacientů po cévní mozkové příhodě. O tom, jak dýchání ovlivní posturu a jak postura ovlivní dýchání, se podrobně rozepsal PhDr. Jiří Čumpelík, PhD. a umožnil nám tak jasněji nahlédnout do fungování našeho těla. Velkým překvapením tohoto čísla je vzácný rouhovor s profesorem MUDr. Stanislavem Grofem, který se přenesl do příjemného povídání, ve kterém jsme se více dozvěděli o holotropním dýchání. S dýcháním je neodmyslitelně spojená jóga - jogínka Lenka Oravcová ve svém článku poukazuje na některé důležité souvislosti.

Přejeme si, ať se Vám číslo líbí, ať Vás obohatí a inspiruje. Všem autorkám a autorům, kteří se na tvorbě čísla s tématem dýchání podíleli, velice děkujeme. Díky nim si naši práci zpestřujeme a rozšiřujeme své obory.

Mgr. Marika Bajerová

 

 

Obsah čísla
Dech
Bc. Clara-Maria Helena Lewitová
Respirační handling - moderní fyzioterapie novorozenců a kojenců
Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.
Respirační fyzioterapie není jen o dýchání
Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.
Trénink dýchacích svalů jako součást komplexní léčby poruch dýchání
Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.
Dýchání a autonomní nervový systém - souvislosti pro fyzioterapeuty a fyzioterapii
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.
Respirační fyzioterapie v intenzivní péči up-to-date
Mgr. et Mgr. Petra Bastlová, Ph.D.
Posturálně - respirační funkce trupu u pacientů po cévní mozkové příhodě - klinické poznatky
Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D.
Vztah mezi posturou a dýcháním
PhDr. Jiří Čumpelík, Ph.D.
Lidské vědomí a nevědomí ve vztahu k dýchání
Rozhovor s prof. Stanislavem Grofem
Dech a jóga
Lenka Oravcová
Vydali jsme
Všechna čísla
CoversCoversCoversCoversCovers
Sledujte nás
umění fyzioterapie ®
Covers
kontakt
Umění fyzioterapie

objednavky@umeni-fyzioterapie.cz
Místecká 256, Příbor 742 58
IČO: 75531437
DIČ: CZ8356115240
O časopise
technická specifikace
80 barevných stran
křídový papír, lepená vazba

MK ČR E 22406, ISSN 2464-6784

periodicita: 2x ročně

Informace pro knihovny
O předplatné prosím pište na email
predplatne@umeni-fyzioterapie.cz
Seznam knihoven (.pdf)
vlastnících výtisky časopisu Umění fyzioterapie®


Inzerce na webu
Ceník a rozměry inzerce - web (.pdf)
Ceník a rozměry inzerce - časopis UmFyz (.pdf)
WWW stránky dodal BINARGON.cz
Můj účet
Osobní nastaveníOdhlášení