Břicho

Časopis Umění fyzioterapie č. 8
Časopis Umění fyzioterapie č. 8
Břicho. Teorie a praktické zkušenosti z fyzioterapie, chirurgie, gynekologie, výživového poradenství a psychiatrie.
Informace pro knihovny:
o předplatné pište prosím na email:
predplatne@umeni-fyzioterapie.cz
290s DPH, skladem
Editorial

Starověký lékař a otec medicíny Hippokrates tvrdil, že všechny nemoci začínají v břiše. Při listování lékařskými knihami starých 100 let zjistíme, že lékaři nepoužívali termín břicho, ale život. Je to velmi pravdivý náhled. To, co se děje uvnitř břicha, zásadně ovlivňuje jak šťastný život vedeme a naopak. Psychické prožívání se jasně podepisuje na pohodě či potížích v břiše.
Dnešní medicína studuje a hledá souvislosti ve vztazích mezi trávením (mikrobiomem) a poruchami v jednotlivých systémech našeho těla. Potíže břicha jsou mezioborová záležitost a fyzioterapeut se musí v této problematice dobře orientovat. Otevíráme tak nové téma 8. čísla časopisu Umění fyzioterapie s názvem Břicho. Setkáte se v něm s fyzioterapeuty, gynekologem, plastickým chirurgem, výživovým specialistou a psychiatričkou.
„Břicho v síti vztahů", moudrý název velmi poučného článku významné učitelky a fyzioterapeutky Clary Lewitové. Jak břicho vyšetřit a jak jej terapeuticky příznivě ovlivnit z pohledu Fyzioterapie funkce, se dočtete právě v jejím podrobném a jasně sepsaném textu.
Fyzioterapeut dr. Petr Bitnar si získal naši pozornost díky jeho celistvému a inspirujícímu přístupu v léčbě svých pacientů. Jak pracovat s dětmi (a rodiči), které trápí bolesti břicha? Článek pana doktora Vám pomůže se dobře nasměrovat. Možná některé kolegy medicíny překvapí, jak zásadní roli v uzdravení hraje kvalitní fyzioterapeutická péče.
Pooperační srůsty v břišní a pánevní krajině mohou být zdrojem potíží a bolestí břicha, se kterými se u pacientek na fyzioterapii setkáváme. Proč a za jakých podmínek srůsty vznikají a jak je můžeme léčit? Vše nám přibližuje v kvalitním článku respektujícím nejnovější poznatky evidence based medicine, gynekolog-porodník dr. Richard Špaček.
Postačuje na tvrdnutí břicha v těhotenství podávat hořčík? Souvislosti mezi poruchami posturálních funkcí těla a některými typy tvrdnutí břicha se dočtete v následujícím článku. Tvrdnutí břicha může být alarmující symptom, který doprovází mimo jiné i problémová uložení dítěte v děloze před porodem a může signalizovat problémový porod. Jak tyto poruchy rozpoznat a terapeuticky příznivě ovlivnit, je smyslem obsahu článku.
Diastáza – velké téma dnešní doby, až překvapivě diskutované mezi samotnými ženami i odborníky. Doc. Ondřej Měšťák sepsal své bohaté zkušenosti a svůj pokorný pohled na problematiku diastázy z pohledu plastického chirurga. Doc. Měšťák spolupracuje s fyzioterapeutkou Monikou Šrenkelovou, která tématu diastázy zasvětila celý svůj profesní život. To, že se nejedná pouze o esteticko-kosmetický problém, ale o diagnózu, která si zasluhuje kvalitní vyšetření a odbornou fyzioterapeutickou péči, sepsala ve svém originálním přehledovém článku.
Proč by se měl fyzioterapeut zajímat o výživu svých pacientů? Jsme poctěni účastí lékaře Tomáše Soukupa, specialisty na výzkum kmenových buněk a regenerativní medicínu, a současně výživovým specialistou. To, jak strava ovlivní imunitní, nervový i pohybový systém člověka, čtivě sepsal v jeho kvalitním textu, plného nových poznatků z jeho praxe i poznatků světové medicíny.
Těší nás také závěrečný článek psychiatričky dr. Aleny Večeřové Procházkové. To, že bolesti břicha mohou být projevem somatizace prožívaných psychických potíží, nám poukazuje v jejím poutavém článku. Nastavení zdravotního systému s psychosomatikou sice počítá, ale mnohdy až v samotném závěru lékařských doporučení. I my, fyzioterapeuti, máme sílu a možnosti toto nastavení měnit. Podstatou je kvalitní komunikace mezi lékaři a fyzioterapeuty.
Přejeme Vám, ať se Vám číslo líbí a inspiruje Vás.
Všem zúčastněným autorkám a autorům děkujeme za laskavou spolupráci. Jejich autentické články jsou poklady našeho Umění fyzioterapie.

Mgr. Marika Bajerová

Obsah čísla
Břicho v síti vztahů
Bc. Clara Lewitová
Bolesti břicha u dětí
PhDr. Petr Bitnar
Pooperační srůsty v břišní a pánevní krajině
MUDr. Richard Špaček
Tvrdnutí břicha v těhotenství pohledem fyzioterapeutky
Mgr. Marika Bajerová
Abdominoplastika
doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.
Diagnóza: Poporodná diastáza
Monika Šrenkelová, dipl. fyzioterapeutka
Proč by se měl fyzioterapeut zajímat o výživu svých pacientů?
MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.
Břicho z pohledu psychosomaticky uvažujícího psychiatra a psychoterapeuta
MUDr. Alena Večeřová Procházková
Vydali jsme
Všechna čísla
CoversCoversCoversCoversCovers
Sledujte nás
umění fyzioterapie ®
Covers
kontakt
Umění fyzioterapie

objednavky@umeni-fyzioterapie.cz
Místecká 256, Příbor 742 58
IČO: 75531437
DIČ: CZ8356115240
O časopise
technická specifikace
80 barevných stran
křídový papír, lepená vazba

MK ČR E 22406, ISSN 2464-6784

periodicita: 2x ročně

Informace pro knihovny
O předplatné prosím pište na email
predplatne@umeni-fyzioterapie.cz
Seznam knihoven (.pdf)
vlastnících výtisky časopisu Umění fyzioterapie®


Inzerce na webu
Ceník a rozměry inzerce - web (.pdf)
Ceník a rozměry inzerce - časopis UmFyz (.pdf)
Internetové obchody a www stránky: BINARGON.cz
Můj účet
Osobní nastaveníOdhlášení