Hlava

Časopis Umění fyzioterapie č. 9
Časopis Umění fyzioterapie č. 9
Hlava. Teorie a praktické zkušenosti z fyzioterapie, neurologie, stomatologie, psychiatrie a logopedie
Informace pro knihovny:
o předplatné pište prosím na email:
predplatne@umeni-fyzioterapie.cz
290s DPH, skladem
Editorial

Narození člověka obvykle začíná hlavou napřed. Aby rození bylo snadné, musí hlava a ramena provést při procházení porodním kanálem několik specifických pohybů. Při optimálním vstupování do matčiny pánve dítě pokorně sklání hlavu, bradu ukládá na hruď a pohyb tak vede temeno hlavy… Rodíme se pohybem. A na hlavu můžeme nahlížet jako na pořadatele pohybové aktivity. Od samého začátku života jsme závislí na jejích pohybech.
Když se rozhlédneme po lidech v našich ordinacích, lidech s oslabenou pohybovou koordinací, vidíme potíže s vyvážením těžké hlavy na krku. Zvláště v našich kulturních podmínkách ztrácíme vznešenost a eleganci při nesení hlavy na těle.
Jak zachytit hlavu a co pomocí fotografie vyjádřit, bylo velkou výzvou pro uměleckou fotografku MgA. Evu Plutovou. Hledala tu "správnou tvář" a našla herce Tomáše Dastlíka. Výsledek jejich vzájemného úsilí můžete zhodnotit pohledem na titulní stranu. Uměleckých fotografů, kteří doprovázejí texty autorů, se i v  9. čísle sešlo vícero a vyzdvihli uměleckou hodnotu časopisu Umění fyzioterapie.
Jedna z nejvíce inspirujících žen našeho oboru, učitelka a fyzioterapeutka Bc. Clara Lewitová otevírá pomyslnou oponu časopisu a bohatě vykresluje její terapeutický pohled, jak být "Hlava otevřená".
Neurolog prof. Jaroslav Opavský, dlouholetý vedoucí katedry fyzioterapie na FTK UP v Olomouci, nám představuje v čtivém přehledovém článku problematiku bolestí hlavy. V praxi se fyzioterapeut musí umět dobře zorientovat v pacientových bolestech a musí včas jednat při vztyčení některého z červených praporků pro bolesti hlavy.
Hlava rodiny, táta pěti dětí, fyzioterapeut Dr. Petr Bitnar se s námi podělil o své bohaté praktické zkušenosti. Jeho originální článek podrobně zaznamenává projevy a terapii jím vypozorovaných reflexních změn měkkých tkání hlavy a krku. Text může dobře sloužit mnoha fyzioterapeutům a lékařům.

Fyzioterapeut se v praxi často stává dobrodruhem, který čelí výzvám v podobě hledání příčin pacientových obtíží a následného hledání terapeutických cest. Fyzioterapeut Mgr. Marek Král zaujal svým přístupem v diagnostice i terapii, přijal pozvání k autorství v Umění fyzioterapie a v doprovodné kazuistice nám jedno dobrodružství při hledání cest představil.
Číslo věnujeme též problematice čelistního kloubu. Fyzioterapeutka Mgr. Dana Chvojková spolupracující se stomatologem dr. Janem Duškou sepsali samostatné články s vlastními úhly pohledu. Téma složité, vyzývající k mezioborové spolupráci, je potřebné a pro zlepšení kvality života nemála pacientů zásadní.
Nelze si představit řešit téma hlavy bez účasti psychické složky. Dr. Alena Večeřová Procházková, celistvě uvažující psychiatrička, nám popisuje realitu praxe psychiatra při péči o pacienty s bolestmi hlavy. Jak snadná či nesnadná cesta to může být, cesta pro některé pacienty nenahraditelná, se dočtete v jejím článku.
Oponu zavíráme příspěvkem logopedky Mgr. Jany Mironové Tabachové. Současná moderní logopedie u poruch výslovnosti u dětí apeluje na včasnou detekci a terapii, a na potřebu harmonické spolupráce s námi fyzioterapeuty.

Přejeme Vám, ať se Vám číslo líbí a inspiruje Vás.

Všem přítomným autorkám a autorům, stejně jako všem ostatním, kteří se na tvorbě čísla podíleli, děkujeme za laskavou spolupráci. Autentické články autorů jsou poklady našeho Umění fyzioterapie.

Mgr. Marika Bajerová, šéfredaktorka

 

Obsah čísla
Otevřená hlava
Bc. Clara Lewitová
Bolesti hlavy, jejich typy a vybrané diagnózy
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.
Bolesti hlavy a vybrané, ne zcela typické trigger pointy
PhDr. Petr Bitnar
Hlava nehlava aneb hledání v praxi fyzioterapeuta
Mgr. Marek Král
Konzervativní léčba onemocnění čelistního kloubu
MUDr. Jan Duška
Temporomandibulární kloub a jeho rehabilitace
Mgr. et Mgr. Dana Chvojková
Být, či nebýt v hlavě
MUDr. Alena Večeřová Procházková
Pohyb a jeho vliv na vývoj řeči
Mgr. et Bc. Jana Mironova Tabachová
Vydali jsme
Všechna čísla
CoversCoversCoversCoversCovers
Sledujte nás
umění fyzioterapie ®
Covers
kontakt
Umění fyzioterapie

objednavky@umeni-fyzioterapie.cz
Místecká 256, Příbor 742 58
IČO: 75531437
DIČ: CZ8356115240
O časopise
technická specifikace
80 barevných stran
křídový papír, lepená vazba

MK ČR E 22406, ISSN 2464-6784

periodicita: 2x ročně

Informace pro knihovny
O předplatné prosím pište na email
predplatne@umeni-fyzioterapie.cz
Seznam knihoven (.pdf)
vlastnících výtisky časopisu Umění fyzioterapie®


Inzerce na webu
Ceník a rozměry inzerce - web (.pdf)
Ceník a rozměry inzerce - časopis UmFyz (.pdf)
WWW stránky dodal BINARGON.cz
Můj účet
Osobní nastaveníOdhlášení