Jizva

Časopis Umění fyzioterapie č. 14
Časopis Umění fyzioterapie č. 14
Jizva - teorie a praktické zkušenosti z fyzioterapie, onkogynekologie, gynekologie, porodnictví a psychologie
Informace pro knihovny:
o předplatné pište prosím na email:
predplatne@umeni-fyzioterapie.cz
350s DPH, skladem
Editorial

 Milý čtenáři,

vstupujeme do tohoto podzimu s novým číslem, v pořadí již 14., s tématem Jizva. Jizvy zasluhují patřičnou pozornost, v naší profesní odbornosti obzvláště. Co nás na nich zajímá, proč je potřeba vědět o jejich vzniku a jejich životě v kratším i delším časovém období po operaci? Každá jizva v sobě nese určitý potenciál a svému majiteli může být klidnou vzpomínkou, aktivní připomínkou nebo skrytou silou, která je původcem mnoha bolestí na těle. Role fyzioterapie je v péči o jizvu nezastupitelná.
Příběh jizvy se píše už na operačním sále. Způsob a délka operace, případné komplikace, původní onemocnění, to vše v sobě budoucí hojení rány nese. Jaké podmínky zajistit, aby měla vznikající jizva a okolní měkké tkáně prostor se zahojit a uzdravit do optimální podoby? Pacienti často odchází po operaci domů bez adekvátních informací. Není-li provázána akutní péče s fyzioterapií, nejsou zaučeny důležité techniky péče o jizvu a pacient tak nedostává komplexní péči. To, jak se bude jizva hojit, můžeme terapeuticky zásadním způsobem ovlivnit právě díky fyzioterapii. Důležité je předat naše vědomosti pacientům, aby pochopili, proč je důležité o svou jizvu pečovat a nezapomínali na ni. Na žádnou jizvu nesmí zapomenout ani fyzioterapeut. Není jiných profesí než rehabilitačního lékařství a fyzioterapie, které by byly znalé funkčních souvislostí tzv. aktivních jizev projevených v dlouhodobém časovém horizontu od jejich vzniku. Odhalit příčinné souvislosti je právě na nás fyzioterapeutech. Následnou vhodnou terapií přinášíme pacientům dlouho očekávané osvobození od chronických potíží na pohybovém systému a příznivě ovlivňujeme i funkce vnitřních orgánů. Informujme o těchto skutečnostech ostatní lékaře a zdravotníky. Fyzioterapie nese, s ohledem na své znalosti a zkušenosti, velký podíl na tom, jak medicína přistupuje k jizvám. Přednášejme lékařům o těchto souvislostech. Mnoha pacientům pomůžeme zvýšit kvalitu jejich života.
Děkuji všem autorkám a autorům za jejich cenné a originální přehledové články. Je radostí tyto texty číst a uvědomit si, jak krásnou a důležitou profesí, pro celistvé zdraví našich pacientů, fyzioterapie je. Všem čtenářům přeji, ať vám i toto číslo dobře slouží a přinese co největší obohacení.
My fyzioterapeuti si takovýto časopis zasloužíme.

S přáním radosti všem,
Marika Bajerová, šéfredaktorka Umění fyzioterapie

 

Obsah čísla
Aktivní jizva ve funkční patologii pohybové soustavy
Mgr. Šárka Hanušová, Ph.D.
použitá literatura ke stažení.pdf
Čas na změnu způsobu pohledu na proces hojení ran a jizvení z hlediska fyzioterapie
PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D.
použitá literatura ke stažení.pdf
Jizvy, srůsty v klinické praxi
PhDr. Petr Bitnar
Využití fyzikální terapie při prevenci a léčbě patologických jizev
Mgr. Eliška Drábková
použitá literatura ke stažení.pdf
Operační léčba v gynekologii
MUDr. Olga Szabová
použitá literatura ke stažení.pdf
Porodní poranění hráze: posouzení, diagnostika, ošetření, prevence,
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D., MUDr. Radan Doubek
použitá literatura ke stažení.pdf
Raná péče o pánevní dno a hráz po porodním poranění
Mgr. Marika Bajerová
použitá literatura ke stažení.pdf
Jizvy na duši
PhDr. Adam Suchý
použitá literatura ke stažení.pdf
Vydali jsme
Všechna čísla
CoversCoversCoversCoversCovers
Sledujte nás
umění fyzioterapie ®
Covers
kontakt
Umění fyzioterapie

objednavky@umeni-fyzioterapie.cz
Místecká 256, Příbor 742 58
IČO: 75531437
DIČ: CZ8356115240
O časopise
technická specifikace
80 barevných stran
křídový papír, lepená vazba

MK ČR E 22406, ISSN 2464-6784

periodicita: 2x ročně

Informace pro knihovny
O předplatné prosím pište na email
predplatne@umeni-fyzioterapie.cz
Seznam knihoven (.pdf)
vlastnících výtisky časopisu Umění fyzioterapie®


Inzerce na webu
Ceník a rozměry inzerce - web (.pdf)
Ceník a rozměry inzerce - časopis UmFyz (.pdf)
Internetové obchody a www stránky: BINARGON.cz
Můj účet
Osobní nastaveníOdhlášení