Rameno

Časopis Umění fyzioterapie č. 16
Časopis Umění fyzioterapie č. 16
Rameno - teorie a praktické zkušenosti z fyzioterapie a ortopedie
Informace pro knihovny:
o předplatné pište prosím na email:
predplatne@umeni-fyzioterapie.cz
390s DPH, skladem
Editorial

Milí čtenáři,
držíte v rukou 16. číslo časopisu Umění fyzioterapie, které se věnuje nejpohyblivějšímu kloubu našeho těla –
ramennímu kloubu. Co obnáší jeho mimořádná pohyblivost? Jak náročné je zajistit rameni stabilitu?
Co se stane, když je funkce ramenního kloubu ohrožena poškozením centrální nervové soustavy? Jaké úrazy
a degenerativní procesy mění podmínky pro jeho bezbolestný a funkční pohyb? Kdy je nutná operativa? A kdy
začíná do hry o zachování či obnovení rovnováhy v kloubu vstupovat nezastupitelná role fyzioterapeuta?
Primář Ortopedické kliniky LF MU a FN Brno MUDr. Petr Vališ, Ph.D. píše, že jen málo operačních diagnóz
z oboru ortopedie je tolik provázáno intenzivní spoluprací s fyzioterapeuty, jako právě ty spojené
s ramenním kloubem. Díky jeho týmu ortopedické kliniky máme zdokumentovánu vybranou operativu
a listováním do dalších stránek se dostanete přímo na operační sál.
Doc. MUDr. Alois Krobot, Ph.D. sepsal ze svých přednášek pro studenty na Univerzitě Palackého
v Olomouci obsáhlé poznámky z klinické kineziologie k rehabilitaci ramene a připomene nám je v jeho
přehledovém článku. Na něj navazuje jeho kolegyně fyzioterapeutka a lektorka Mgr. et Mgr. Petra Bastlová,
Ph.D., která úspěšně rozpracovala detailní algoritmus rehabilitace po frakturách proximálního humeru.
Fyzioterapeuti Mgr. Seweryn Krzywoń a Bartosz Rutowicz, Ph.D., M.S. důkladně popisují ve dvou
samostatných inspirujících článcích fyzioterapii po artroskopii ramenního kloubu a postupy léčby
u syndromu zmrzlého ramene.
Vedoucí fyzioterapeutka Centra pohybové medicíny P. Koláře v Praze Mgr. Petra Valouchová, Ph.D. sepsala
podrobnou diagnostiku a terapii bolestivých stavů ramene dle konceptu Dynamické neuromuskulární
stabilizace, díky čemuž získáváme mimořádný vhled do způsobu práce v uvedeném přístupu.
Fyzioterapeut a lektor Ph.Dr. Petr Bitnar, Ph.D. Umění fyzioterapie vždy dokonale obohatí danou
problematiku pohledem viscerální manipulace. Jaké má rameno vazby na viscerální vztahy se dočtete
v jeho bohatém článku.
Diagnóza, která dokáže zásadním způsobem ovlivnit fungování celého těla, je bezesporu cévní mozková
příhoda. Kolegyně fyzioterapeutky Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D. a Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D. nám
přinášejí cenný vhled do rehabilitace hemiparetického ramene.
Jak nahlíží na perinatální parézu brachiálního plexu fyzioterapeut Mgr. Tomáš Zemánek, si můžete přečíst
v jeho komplexním článku.
Velmi děkujeme všem autorům a autorkám za jejich inspirativní a cennou práci, které si vážíme a kterou
umožňujeme šířit do širokého pléna nejen fyzioterapeutů, ale i lékařů a dalších zdravotníků se zájmem
o danou problematiku.
Přejeme vám rozšíření si terapeutických obzorů při čtení časopisu Umění fyzioterapie.

Marika Bajerová, šéfredaktorka Umění fyzioterapie

 

 

Obsah čísla
Nejčastější postižení ramenního kloubu, operace a následná fyzioterapie
Prim. MUDr. Petr Vališ, Ph.D.
Poznámky z klinické kineziologie k rehabilitaci ramene
Doc. MUDr. Alois Krobot, Ph.D.
použitá literatura ke stažení.pdf
Algoritmus rehabilitace po frakturách proximální humeru
Mgr. et. Mgr. Petra Bastlová, Ph.D.
použitá literatura ke stažení.pdf
Fyzioterapie po artroskopii ramenního kloubu
Mgr. Seweryn Krzywoń
Zapletený ramenní pletenec aneb když rameno bolí
Mgr. Petra Valouchová, Ph.D.
použitá literatura ke stažení.pdf
Rameno a viscerální vztahy
PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
použitá literatura ke stažení.pdf
Hemiparetické rameno pohledem rehabilitace
Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D.
použitá literatura ke stažení.pdf
Perinatální paréza brachiálního plexu - nevyléčitelné rameno
Mgr. Tomáš Zemánek
použitá literatura ke stažení.pdf
Konzervativní léčba zmrzlého ramene v závislosti na průběhu onemocnění z pohledu fyzioterapeuta
Bartosz Rutowicz Ph.D., MS
Vydali jsme
Všechna čísla
CoversCoversCoversCoversCovers
Sledujte nás
umění fyzioterapie ®
Covers
kontakt
Umění fyzioterapie

objednavky@umeni-fyzioterapie.cz
Místecká 256, Příbor 742 58
IČO: 75531437
DIČ: CZ8356115240
O časopise
technická specifikace
80 barevných stran
křídový papír, lepená vazba

MK ČR E 22406, ISSN 2464-6784

periodicita: 2x ročně

Informace pro knihovny
O předplatné prosím pište na email
predplatne@umeni-fyzioterapie.cz
Seznam knihoven (.pdf)
vlastnících výtisky časopisu Umění fyzioterapie®


Inzerce na webu
Ceník a rozměry inzerce - web (.pdf)
Ceník a rozměry inzerce - časopis UmFyz (.pdf)
Tvorba a pronájem eshopů BINARGON.cz
Můj účet
Osobní nastaveníOdhlášení